Atkritumu audits izglītības iestādēm un ģimenēm

Laiks noskaidrot, cik lielu “atkritumu kalnu” jūs radāt savā izglītības iestādē vai ģimenē un ko jūs varat darīt, lai to mazinātu.

Kas ir projekts “No atkritumiem uz resursiem”?

Aprites ekonomika ir viens no stūrakmeņiem atkritumu rašanās novēršanā. Lai mazinātu apglabājamo atkritumu apjomu, atkritumu rašanos, nodrošinātu to efektīvāku apsaimniekošanu un īstenotu Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu 2021. – 2028. gadam, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija kopā ar 21 sadarbības partneri kopš 2022. gada īsteno Eiropas Savienības LIFE programmas integrēto projektu “Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšanu, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju” (LIFE Waste To Resources IP). Projektā piedalās arī 65 Latvijas Ekoskolas.

Mūsu
misija

Vides izglītības fonds ir dibināts ar mērķi veicināt ilgtspējīgu attīstību ar vides izglītības palīdzību. Mūsu pamataktivitātes ir saistītas ar pasaules vadošās vides izglītības organizācijas Foundation for Environmental Education programmu īstenošanu Latvijā.

Mūsu partneri

To top