Par mums

Vides izglītības fonds (VIF) ir dibināts ar mērķi veicināt ilgtspējīgu attīstību ar vides izglītības palīdzību. VIF pamatktivitātes ir saistītas ar pasaules vadošās vides izglītības organizācijas Foundation for Environmental Education (FEE International) programmu īstenošanu Latvijā.

Dalība FEE International sniedz VIF gan ekskluzīvas tiesības īstenot tās starptautiskās programmas un aktivitātes vides izglītībā Latvijā, gan arī uzliek striktus administratīvos un kvalitātes kritērijus.

Latvijā fonds kopš 1998. gada ir spējis nodrošināt visu FEE International programmu – Ekoskolas, Jaunie vides reportieri, Zilais karogs, Zaļā atslēga un Izzini mežu – darbību un attīstīšanu. Katra no tām savā jomā ierindojas starp redzamākajām sabiedriskajām iniciatīvām Latvijā.

VIF arī ir attīstījis un īsteno daudzveidīgas nacionālā līmeņa vides izglītības aktivitātes un projektus, cieši sadarbojoties ar vides aizsardzībā ieinteresētajām organizācijām un institūcijām un veicinot starpsektoru sadarbību ilgtspējīgai attīstībai

Par paveikto savās iniciatīvās Vides izglītības fonds ir saņēmis dažādus nacionāla un starptautiska līmeņa apbalvojumus.

Vairāk par Vides izglītības fondu var uzzināt videsfonds.lv

Par projektu

Atkritumu audita tiešsaistes platforma izglītības iestādēm un mājsaimniecībām tapusi LIFE integrētā projektā “Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju” (LIFE Waste To Resources IP, LIFE20 IPE/LV/000014) , kas saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras.

Vairāk par projektu un partneriem var uzzināt šeit.

To top